Retourneren & Garantie

Retourneren

Aangekochte producten kunnen alleen geretourneerd worden indien aangemeld bij kassawebshop.nl. Indien aangemeld bij en goedgekeurd door kassawebshop.nl kunnen de producten tot 7 dagen na levering in orginele verpakking en ongebruikt, gefrankeerd retour gestuurd worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren.

Ongefrankeerde retourneringen worden door kassawebshop.nl geweigerd.
De koper moet altijd traceerbaar en verzekerd verzenden.

Om een terugbetaling te ontvangen moet het product in nieuwe, ongebruikte staat zijn met alle oorspronkelijke verpakkingen en handleidingen.
Zodra kassawebshop.nl het geretourneerde product in goede staat retour heeft ontvangen wordt het aankoopbedrag door ons aan u overgemaakt op de door u opgegeven bankrekening.

Aanbiedingen, afgeprijsde producten en producten die door kassawebshop.nl voor u zijn geprogrammeerd kunnen niet worden geretourneerd.

Garantie

Op alle machines, gekocht bij kassawebshop.nl, zit een garantietermijn van 1 jaar (op bassis van bring-in). Tenzij er door de leverancier van onze machines een afwijkend garantietermijn gegeven wordt . Zo geeft Brother bijvoorbeeld 2 jaar garantie op diverse door Brother geleverde producten. U moet zich dan, na aankoop van een Brother product wel aanmelden op internet via www.brother.nl.

Kassawebshop.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan op de webshop vermelde specificaties
De koper dient de geleverde producten na levering te controleren. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen kassawebshop.nl en de koper is overeengekomen.

Indien na levering blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de vermelde specificaties zal kassawebshop.nl binnen 30 dagen zorgvuldig het probleem oplossen of het product vervangen of herstellen.

Na de genoemde garantietermijnen is kassawebshop.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervangen, inclusief de daarvoor gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van kassawebshop.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.